Εργασίες - Κατασκευές Μαθητών

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ και Γ’ Γυμνασίου ανέλαβαν εργασίες με θέματα δικής τους επιλογής από την ύλη που διδάχθηκαν και παρουσίασαν κατασκευές που αφορούσαν την ανακύκλωση, την εξέλιξη της κατοικίας και τη Μεσογειακή Διατροφή.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατασκεύασαν μια υφασμάτινη κούκλα από υλικά που από άχρηστα μετατράπηκαν σε χρήσιμα αναβιώνοντας τα παιχνίδια της παλιάς εποχής.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν την εξέλιξη της κατοικίας χρησιμοποιώντας υλικά που ήδη είχαν στο σπίτι.

Οι κατασκευές έγιναν από μαθήτριες και μαθητές του τμήματος Α5.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ γυμνασίου αναδιαμόρφωσαν την ήδη υπάρχουσα πυραμίδα διατροφής στην αίθουσα της οικιακής οικονομίας και γεωγραφίας!