Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης γυμνασίου, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωλογίας - Γεωγραφίας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας στην Πανεπιστημιούπολη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με τον υπέροχο κόσμο των ορυκτών και των πετρωμάτων και γνώρισαν την ομορφιά των πολύτιμων λίθων και το φθρορισμό των ορυκτών.